AU - Axencia de Protección da legalidade urbanística

Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
Inicio -> Inspección Urbanística -> Plan de Inspección
PDF Imprimir Correo-e

PLAN DE INSPECCIÓN

O Consello Executivo da Axencia, na súa reunión do 9 de xuño de 2016, aprobou o Plan de inspección urbanística para os anos 2016/17 que programa e coordina a actuación dos servizos da Axencia para mellorar a calidade e a eficacia no exercicio das súas funcións e para garantir a obxectividade e imparcialidade da súa actuación.

Os obxectivos principais do Plan de inspección urbanística son:

  1. Promover o dereito dos cidadáns a un medio urbano e rural adecuado para o desenvolvemento da persoa.
     
  2. Evitar que se leven a cabo obras, instalacións e usos que contraveñan a normativa urbanística.
     
  3. Colaborar activamente cos concellos de Galicia no obxectivo común de velar polo cumprimento da normativa e do planeamento urbanístico.
Descargar o Plan de Inspección Urbanística para os anos 2016/17